Akupuktur

Detta använder vi idag oftast som komplement till övrig behandling för att minska smärta och få triggerpunkter att slappna av.

Mikael är utbildad i kinesisk akupunktur och dryneedling.

Robin är utbildad i dryneedling akupunktur