Axelsmärta

Axelsmärtor är en av de vanligaste skadorna vid såväl styrketräning, crossfit, tennis och kastidrotter. Såväl elitidrottare som motionärer kan drabbas.

VILKA ÄR SYMPTOMEN?

Axelsmärtor kan uppkomma runt hela axelpartiet. Vila lugnar oftast smärtan, men den dyker för det mesta upp igen vid nästa träningspass. Om man låtit skadan fortgå utan åtgärder, kan även vilosmärta uppstå.

VAD ÄR DEN BAKOMLIGGANDE ORSAKEN TILL SYMTOMEN?

Orsaken till axelsmärtor är ofta att man ökat på sin träning för snabbt. Övningar med press uppåt kan också vara provocerande.

En annan faktor som kan spela in är nedsatt rörlighet i de övre revbenslederna vilket kan orsakas av felaktigt andningsmönster eller dålig hållning.
Nacken påverkar och axlarna ffa vid sk Forward head posture (gamnacke), då man också drar fram och inåtroterar axlarna vilket påverkar hållning och rörelsemönster, som i sin tur kan överbelasta axelmuskular. Biomekaniken i hela skuldergördeln är påverkad hos
personer med axelsmärta (Lawrence 2014a, 2014b). För att komma till rätta med axelsmärtor behöver biomekaniken normaliseras.

Lawrence, R.L., Braman, J.P., Laprade, R.F., Ludewig, P.M., Comparison of 3-dimensional shoulder complex kinematics in individuals with and without shoulder pain, part 1: sternoclavicular, acromioclavicular, and scapulothoracic joints, JOSPT, 44 (2014a) 636- 645

Lawrence, R.L., Braman, J.P., Laprade, R.F., Ludewig, P.M., Comparison of 3-dimensional shoulder complex kinematics in individuals with and without shoulder pain, part 1: sternoclavicular, acromioclavicular, and scapulothoracic joints, JOSPT, 44 (2014b) 636-45, A1-8