Företag

80% av alla svenskar drabbas av ont i ryggen någon gång under sitt liv, och varje år påverkas 1/3 av alla vuxna svenskar av detta problem. Ryggsmärta är den vanligaste orsaken till sjukskrivning (32% av all sjukskrivning) och förtida pension i Sverige. Den totala kostnaden för ryggsmärta beräknas uppgå till mer än 20 miljarder SEK per år!

Långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg samt ångest, depression och stress dominerar bland sjukskrivningar.

Tungt fysiskt arbete och dålig arbetsmiljö framförs ofta som orsaker till smärtor i ryggen. I många studier finner man också ett klart samband mellan rapporterade ländryggsbesvär och under längre tid ofta återkommande tunga lyft, böjda och vridna arbetsställningar samt med arbete på skakiga underlag som truckar, lastbilar och traktorer. För nackbesvär har man funnit klara samband med repetitiva och monotona arbetsmoment samt med låsta arbetsställningar, som stillasittande kontorsarbete.

Här gäller det att jobba med förebyggande resurser innan symptomen bryter ut. Att sjukfrånvaron minskar medan din personals allmänna välbefinnande ökar, tycker säkert du som företagare låter intressant.

Företagets viktigaste resurs är människan. Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Hälsans största hot idag är att så många människor har stillasittande och monotona arbeten som utsätter kroppen för slitage och felbelastning. Även fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Det är här som vi på Umeå Rygg & Ledklinik kommer in i bilden, om Du som arbetsgivare vill uppmuntra och ta hand om Din personal.

Studier visar att du uppnår detta med en friskvårdssatsning där naprapati/kiropraktik och massage ingår. Vi anser att det finns stora fördelar med att låta en person med kompetens inom både naprapati/kiropraktik och massage ta hand om personalen. På detta sätt kan traditionell uppmjukande och välgörande massage kombineras med manuell terapi samt ett träningsupplägg som syftar till att långsiktigt lösa den bakomliggande orsaken till besvären.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Umeå Rygg & Ledklinik erbjuder företag en helhetslösning med naprapati/kiropraktik, fysioterapi, massage, samtalsterapi/psykologi samt hjälp med kostförändringar när det gäller att förebygga besvär vid till exempel stelhet och muskelspänningar, muskulära svagheter, långvarig stress, ångest, depressioner, under-/övervikt och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk, panikångest mm.

Kostnaden för arbetsskador är stor både i mänskligt lidande och företagsekonomiskt. Vi strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden, för den som redan har ont. Dessutom att aktivt jobba mot att minska förtidspensioner orsakade att rygg- och nackbesvär.

Vi är öppna för förslag, för att på bästa möjliga sätt kunna skräddarsy en behandlingsform som överensstämmer med ert företags behov.

Vi håller även i föreläsningar inom områdena träning, kost, stress och hälsa.

En naprapatbehandling är 100 % avdragsgill för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård.

Välkommen att kontakta oss!

Samarbetspartners

Kontakta oss om ni vill veta mer

© Copyright - Umeå Rygg & Ledklinik