Frågor & Svar

Vad har ni för öppettider?

Ordinarie öppettider vardagar mellan 07.00 – 17.00.

Vad har ni för telefontider?

Vardagar mellan 08.00 – 12.00.

Övrig tid svarar vi i mån av tid. Det går bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare dygnet runt.

Vad har ni för priser?

  • Naprapati/Kiropraktik/Osteopati 690:- 
  • Fysioterapi 30 min 690:- 
  • Gravidbehandling 40 minuter 790:-
  • Rehab/Träning 50 min 795:- 
  • Massage hos Tooki 25/50 min 420/650:- (Thaimassage eller Oljemassage)
  • Massage hos Jeanette 25/50 min 450/690:-
  • Thaimassage 50 min 650:- 
  • InBody Kroppskompositionsvägning 250:-

Vi erbjuder även Student- & Pensionärsrabatt.

Hur har ni det med bilparkeringar?

Vi har 6 st bilplatser avsatta till våra patienter.

Ni hittar 3 st alldeles intill husväggen samt plats nr. 4, 5 & 6 under carporten inne på gården.

Hur tar man sig enklast till er med buss?

1:ans busslinje stannar vid ”Stadshuset”. Därifrån är det ca 150 m till kliniken.

Vad händer om jag inte dyker upp på min bokade tid?

Bokade tider ska avbokas senast 24 h innan utsatt tid. Vid utebliven behandling eller för sent avbokad tid debiterar vi besökets kostnad.

Hur avbokar jag min bokade tid?

Vid bokning får ni en bekräftelse via mail. I detta mail finns en länk för att ändra/avboka den bokade tiden. Det går även bra att ringa in och avboka. Om vi inte har möjlighet att svara så går det bra att lämna meddelandet på telefonsvararen. Bokade tider ska avbokas senast 24 h innan utsatt tid. Vid utebliven behandling eller för sent avbokad tid debiterar vi besökets kostnad.

Är ni anslutna till Försäkringskassan?

Nej. Inga naprapater eller kiropraktorer i Västerbotten har i dagsläget vårdavtal. Däremot samarbetar vi med de flesta försäkringsbolag.

Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag som Euro Accident, If, Folksam, Länsförsäkringar, Förenade Liv, DKV,  och Trygg Hansa.

Erbjuder ni behandling med stötvåg?

Ja det gör vi. Vi har många års erfarenhet av att behandla diverse överansträngningsrelaterade besvär med stötvåg.

Kan man betala med Faktura?

Vi erbjuder enbart Företag betalning via Faktura. Ej Privatpersoner.
En faktureringsavgift på 25kr tillkommer på samtliga fakturor för att täcka administrativa kostnader.

Hur går en behandling till hos Naprapat / Kiropraktor?

Efter anamnesupptagandet – det vill säga patientsamtalet där du får beskriva dina besvär och vad som hänt – och den noggranna undersökningen fastställs en diagnos och en behandlingsplan.

I diagnosställande och behandlingsplanen tas hänsyn till såväl biomekaniska som psykologiska och sociala faktorer som kan påverka besvären.

Sedan utförs behandlingen på det sätt diagnosen kräver. Ofta kombineras manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som massage, bindvävstekniker och stretching.

Vid behov används även elektroterapi och ibland akupunktur. Inledningsvis inriktas behandlingen på att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen samt minska smärtan eller symptomen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som till exempel muskulär obalans, brist på aktivitet eller brister i arbetsmiljön.

Patienten får oftast individuellt anpassade tränings- och ergonomiska råd i syfte att rehabilitera och förebygga. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Om man har fått ont, ska man uppsöka Umeå Rygg & Ledklinik direkt?

Att uppsöka naprapat/kiropraktor direkt är att föredra.

Detta innebär att man i de flesta fall kan få bättre och snabbare behandlingsresultat vilket minskar antalet behandlingstillfällen och därmed spar man på lidande, tid och pengar.

Behandling – Naprapat eller Kiropraktor?

Både naprapat- och kiropraktikutbildningen är fyraårig och inriktad på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Den avslutas med 9 månaders klinisk tjänstgöring hos naprapat/kiropraktor och sedan inom landstinget 3 månader, därefter kan socialstyrelsen utfärda en legitimation.

På Umeå Rygg & Ledklinik jobbar vi med klassisk naprapati och kiropraktik (diversified), men även med den kiropraktiska ”Thompson technique”.

Vidare jobbar både naprapater och kiropraktorer hos oss med mjukdelsbehandling typ triggerpunkter och stretching, när det behövs. Svaret blir, att du hos oss kan välja fritt.

Det viktigaste är att du känner förtroende, trygghet och hittar ett bra samarbete med din terapeut.

Behandling – Fysioterapeut/Sjukgymnast?

Vår Fysioterapeut Linnea är väldigt skicklig på att lägga upp ett individuellt anpassat rekryterings-/träningsprogram just för dina mål eller besvär. Linnea arbetar i Vännäs.

Hon arbetar med olika sorters screeningar och metoder för att hitta svaga länkar i kroppens funktion och rörelsemönster.

Är det vanligt med behandlingsreaktioner?

De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har påverkat de retsamma strukturerna samt nervsystemet för att minska de muskelkramper som försvarat dig från smärtan och jobbat upp en rörlighet som har varit nedsatt. Det gör att kroppen i början kan reta smärtan mer.

Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig. Det är även bra om man undviker att provocera smärtan allt för mycket de första dagarna och hålla sig till aktiv vila, promenader.

De vanligaste behandlingsreaktionerna brukar vara ömhet i kroppen, träningsvärk samt trötthet. Andra kan få huvudvärk eller känna sig dåsig.

Behandlar ni gravida?

Ja, det gör vi. Det går även bra att ligga på mage tack vare de speciella gravidkuddarna som vi kan använda oss utav.

Behandlar ni barn?

Ja, det gör vi. Vi anpassar behandlingen efter patienten.

Hur bokar man tid hos psykologerna?

För att boka tid hos psykologerna kontaktar man dem direkt via telefon eller e-post.

Helene Ohlsson  070-2919282  heleneohlsson.bokaofraga@gmail.com

Anna Laitinen 070-3382709 anna@norrlandskonsulter.se

Vad har ni för integritetspolicy?

Integritetspolicy för

Umeå Rygg & Ledklink KB

Inledning

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft 25 maj 2018, förtydligar vi vilka rättigheter du har samt informerar om hur och varför vi sparar en del uppgifter om dig.

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Har du frågor om Umeå Rygg & Ledkliniks personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter som kund kontaktar du oss på reception@umearygg.se

Personuppgiftsansvarig är:

Umeå rygg & Ledklink KB

Org.nr.: 969675-0521

Adress: Brogatan 4 B

E-post: reception@umearygg.se

Telefon: 090-130141

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, som t.ex. registrering för nyhetsbrev eller tidsbokning online.

Personinformation: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer.

Historisk information: Journalanteckningar, träningsupplägg, köphistorik och bokningshistorik

Varor och tjänster: du köpt och detaljer kring dessa.

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningsystemet så ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

Vi lyder under Patientdatalagen och har därmed sekretess på dina uppgifter, via ditt samtycke så kan vi dela journalen med övriga kollegor på arbetsplatsen för att underlätta för vårat arbete och även ge dig möjlighet att boka behandling hos övriga terapeuter.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.