Osteopati

Om Osteopati

Sambandet mellan kroppens rörelsesamspel och din hälsa.

Skelettets påverkan på hälsa, ohälsa och sjukdom studerades av Dr. Andrew Taylor Still (den första osteopaten) och hans följeslagare. Dr. Stills studier ledde till en fundamental upptäckt – sambandet mellan kroppens rörelsesamspel och kroppens naturliga immunitet. Alla muskler, ledband, ledkapslar och organ har relation till skelettet och osteopaten använder skelettets hävarm i diagnosen och behandlingen i syftet att nysta upp spänningar som hindrar normalt rörelsesamspel i kroppen. Detta hjälper kroppen att återfå normal cirkulation, normal funktion i nervsystemet och i organen.

Det finns inget oberoende i kroppen.

I diagnosen och behandlingen lägger osteopaten stor tonvikt på funktionen i kroppens yttre vävnader – rörelseorganens muskler, ledstrukturer och ryggraden. Ömsesidigt förhållande existerar mellan alla kroppsstrukturer och alla kroppsfunktioner. Behandlingen av rörelseorganen (Det primära livsmaskineriet) ”når fram till” de inre organen genom det autonoma nervsystemet (livnärande funktioner). Detta är grundläggande inom osteopatin och utgör en unik tillgång till att förstå dina symptom och ge dig en trygg behandling som ”gräver upp roten till problemen”.

Den grundläggande princip inom osteopatisk diagnos och behandling är integration av alla kroppsdelarna. Att få kroppen att sammansmälta till en helhet och hjälpa den att organisera sig till en enhetlig verkan….

….lämna tillbaka kroppen till sig själv.

Osteopaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn, där specifik och hög kompetens inom osteopatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin, är själva kärnan inom osteopati. En osteopat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching, genom lång hävstångsteknik.

Behandlingen

Total body adjustment – Genom en lång hävstångsteknik används kroppens armar och ben för att ”nå in till och nå fram” med den läkande effekten (nysta upp spänningar och blockeringar som hindrar normal cirkulation och nervfunktion) på bålen, ryggen och ryggmärgen.

Kroppen har ett reflexmässigt beteende – ett tyst problem på ett ställe kan leda till symptom på helt andra ställen. En lokal smärta eller symptom i organ, muskel eller led bör återfå relationen och sambandet med resten av kroppen om problemet skall lösas varaktigt och resultatet bli bestående. Ryggradens nerver, kärl och rörelse balanseras och stabiliseras i samband med hela kroppens rörelsemönster.

Total body adjustment, en helhetsbehandling som berör alla vävnader och organ i kroppen. Effekten av behandlingen är mjuk och avslappnande. Syftet är att återställa din kropps inre miljön och optimera kroppens självläkande- och självreglerande förmåga genom att förbättra rörelsesamspelet.

Vilka besvär behandlar en osteopat?

En osteopat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av nedsatt den nedsatta funktionen. Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en osteopat även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser som till exempel spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ischias, löpar- och hopparknä och benhinneproblematik.

Osteopatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd undersökning med efterföljande specifik och adekvat behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Utöver vinsten för patienten möjliggörs genom naprapatbehandlingen även en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör osteopati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

© Copyright - Umeå Rygg & Ledklinik