Forskning på tendinoser

På området tendinoser är Sverige världsledande. Håkan Alfredsson leder forskningsteamen.

Det har idag publicerats mer än ett 50 tal studier på hälsenor, knäskålssenor och tennisarmbågar. Detta till trots så bilden om vad som händer vid en tendinos inte helt klarlagd. Vad man kunnat konstatera är att:

  • Det inte föreligger någon inflammation, därav namnbytet från tendinit till tendinos.
  • Man har sett i uppföljningsstudier att hos många patienter som nu är helt  smärtfria och åter i träning, kvarstår de strukturella förändringarna i flera år efter behandlingen.
  • Man har sett i djurmodeller där man bara belastat ett ben, att bilaterala förändringar uppstår. Vilket indikerar att centrala nervsystemsmekanismer är involverade.
  • Senvävnaden börjar producera och frisätta signalsubstanser som normalt bara finns i nervsystemet. En av dessa, Glutamat, ökar nervers retbarhet och gör dessa mer lättprovocerade.

Dessa fynd talar för den så kallade ”biokemiska hypotesen”, att de lokalt producerade signalsubstanserna har effekter på vävnadsförändringar, cirkulation och smärtsignalering.

Det finns visst vetenskapligt stöd för akupunktur och stötvågsbehandling, men mera studier behövs för att kunna säga något entydligt. Den behandling som Håkan Alfredsson tagit fram med den sk excentriska träningen, är den behandling som använts mest under de senaste åren. Många olika modeller och program finns som visar denna träningsmetod. Det finns här visst vetenskapligt stöd, men mer studier behövs.

På Umeå Rygg & Ledklinik behandlas inte bara fotens funktion utan också vid behov ryggradens funktion för att få bästa resultat vid behandling av hälsenebesvär. Kontakta oss gärna för bedömning och behandling.

Håkan Alfredsson

Håkan Alfredsson, är svensk idrottsläkare och ortoped. Alfredson tog läkarexamen 1984 och läkarlegitimation 1986. Han doktorerade i idrottsmedicin 1997 vid Umeå universitet med en avhandling om bentäthet hos idrottande kvinnor. 2002 blev han professor i idrottsmedicin vid Umeå universitet.

Alfredsson har tagit hand om bl.a. Zlatan Ibrahimovics och Anja Perssons skador. Han är numera involverad i en ny klinik som startats på Teg i Umeå i det sk ”Ryska huset” inte långt från Umeå City Airport.