Hemråd & hemövningar

Vi försöker att ge patienten hemträning och rådgivning för att skadan/värken snabbare ska läka ut och undvikas att få tillbaka. Detta gör man efter att ha testat upp kroppen för att se var svagheter/styrkor finns.

Vi försöker titta på grundorsaker istället för att stirra oss blinda på symtom som patienten har.

Denna presentation är endast kortfattad. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss.