Höftsmärta (Trokanterit)

Utsidan av höften är ett vanligt område att få ont i. Smärtan kan vara
långvarig och svår att stå ut med, men det finns hjälp. Det är dock inte
höftleden som gör ont, när smärtan ligger på utsidan av höftpartiet.

Först måste man analysera varför man fått besväret. Några vanliga skäl
till att smärtan uppstår är:

  • Hållning
  • Fotisättningsproblem (pronation, supination, in-/utåtroterad isättning)
  • Styrkeobalanser
  • Nervpåverkan från ryggen
  • Refererad/projicerad muskelsmärta
  • Överansträngning