Företag

Text om fördelar med Företagsavtal. Hur företagen kan gynnas av ett samarbete.

Lite fakta och studier gjorda på förebyggande behandling. Kostnader för sjukskrivningar, att ryggvärk den vanligaste orsaken för sjukskrivning efter förkylning etc. etc.

Samarbetspartners