Ischias

Vilka är symptomen?

Termen ischias betyder smärta längs med ischiasnervens utbredningsområde, dvs skinka, baklår, knäveck och större delen av underben och fot. Ibland ser man termen ”falsk ischias” vilket är helt tokigt. Glöm det! I medicinsk betydelse så är definitionen på ischias den ovanstående och då kan den inte vara ”falsk”. Har du ont längs med ischiasnervens utbredningsområde så har du ischias. Vad din ischias beror på kan vi inte svara på förrän vi gjort en noggrann undersökning.

Vad är den bakomliggande orsaken till symptomen?

Vid ischiasbesvär är det viktigt att ta reda på vad det är som orsakar smärtan. Att nerven är irriterad kan bero på både en mekanisk och/eller en kemisk retning som uppstått på grund av till exempel nedsatt rörlighet i ländrygg och bäckenleder, diskbråck, förträngning i ryggraden eller kotglidning.

Om du förlorar förmågan att kontrollera urin och avföring eller får känselbortfall längs skrev och insida ska du omedelbart åka till akutmottagning för utredning.

När du kommer till oss på Umeå rygg och ledklinik är det första och viktigaste att se om vi kan behandla dig. Ska vi behandla eller skicka vidare till någon av våra samarbetspartners som är ortopeder? Din beskrivning av dina symptom säger oss mycket om hur allvarligt det är. Känner du dig osäker? Slå oss en signal så vägleder vi dig om vart du ska ta vägen. Om din smärta är behandlingsbar undersöker vi ryggraden och behandlar de delar som har nedsatt rörlighet.

Slå oss en signal så vägleder vi dig om vart du ska ta vägen. Om din smärta är behandlingsbar undersöker vi ryggraden och behandlar de delar som har nedsatt rörlighet.