Ljumsksmärta

Symptom

Ljumsksmärtor är vanliga hos idrottare. Symptomen är ofta diffusa och smärtor från flera områden upplevs samtidigt.

Bakomliggande orsak

Den viktigaste muskeln för höftstabilitet är höftböjarmuskeln som har sitt ursprung ifrån de sex nedersta kotorna i ryggen. Det innebär att den har ett starkt ursprung, men ett litet fäste i ljumsken. Om ryggen av olika orsaker förlorar sin rörlighet,eller normala funktion, så medför det en ökad anspänning i ljumskfästet. Detta är en vanlig orsak till ljumsksmärta. Men det finns många fler orsaker.

”Vanligt” förekommande diagnoser:

  • Tendiniter och rupturer i adduktormuskulaturen
  • Bursiter (inflammation i slemsäckar)
  • Bråck
  • Nervinklämningar
  • Stressfrakturer i collum femoris och bäcken