Löparknä

Löparknä är en av de vanligast förekommande löparskadorna. Såväl elitidrottare som motionärer kan drabbas.

Vilka är symptomen

Löparknä är en smärta som uppkommer på utsidan av knäet eller strax nedanför. Smärtan kommer oftast efter en stunds löpning. Vila lugnar oftast smärtan, men den dyker för det mesta upp igen vid nästa löparträning. Om man låtit skadan fortgå utan åtgärder, kan även svullnad uppstå på utsidan av knäet och det kan t o m smärta vid vanliga promenader.

Bakomliggande orsak

Orsaken till löparknä är ofta att man ökat på sin löpning (antal km, antal pass, ökat farten) för snabbt. Spänningen i ITB (iliotibialbandet = ett tjockt bindvävsstråk på utsida lår) kan öka pga spänningar i höft- eller sätesmuskler. Spänningarna kan bero på att någon muskel är svag eller pga nedsatt rörlighet i bäckenleder vilket i sin tur kan påverka muskelfunktionen. Spänningen kan också bero på fotproblem. Oftast ligger någon typ av dysfunktion i rörelse apparaten, med ett förändrat rörelse- och hållningsmönster bakom problemen. Det är den orsaken vi söker och behandlar på Umeå rygg och ledklinik.

Vad är löparknä?

ITB (Iliotibialbandet) fäster på utsidan av underbenet. På vägen dit passerar ITB den laterala epicondylen (ett utskott på lårbenet). Man har tidigare trott att orsaken till smärtan var att det uppstod friktion när ITB glider över utskottet när man böjer knäet. Studier har dock visat att ITB har infästningar längs lårbenet som förhindrar en glidning (Fairclough 2006 & 2007, Vieira 2007). Smärtan uppstår sannolikt av en inklämning av andra vävnader under ITB vid en ökad anspänning i ITB. För att spänningen i ITB ska öka så krävs en rotation mellan lårben och underben, där lårbenet roterar utåt och underbenet roterar inåt. Orsaken till denna rotation är ofta nedsatt rörlighet i bäckenlederna, vilket kan medföra dels en utåtrotation av lårbenet samt en ökad spänning i m. Semimembranosus & m. Semitendinosus (muskler baksida lår) som inåtroterar underbenet. Besvär i fötterna som t ex nedsjunket fotvalv eller att foten ”faller in” är en annan faktor som kan
orsaka inåtrotation av underbenet.

Vad kan orsaka nedsatt rörlighet i bäckenlederna?

  • Bristande bålstyrka
  • Felaktigt andningsmönster
  • Dålig hållning som kompensation av andra problem.
  • Att springa med för långa steg och landa med hälen först.

Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M., Benjamin,
M., The functional anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee:
implications for understanding iliotibial band syndrome, J. Anat., 208 (2006) 309-316
Fairclough, J., Hayashi, K., Toumi, H., Lyons, K., Bydder, G., Phillips, N., Best, T.M., Benjamin,
M., Is iliotibial band syndrome really a friction syndrome?, J. Sci. Med. Sport, 10 (2007) 74-78
Vieira, E.L., Vieira, E.A., da Silva, R.T., Berlfein, P.A., Abdalla, R.J., Cohen, M., An anatomic
study of the iliotibial tract, Arthroscopy, 23 (2007) 269-274