Manipulationsbehandling

Behandlingens syfte är i första hand att uppnå full ledrörlighet i de leder som patienten saknar rörlighet i. Man använder en behandlingsmetod som kallas för manipulation. Där för man leden ut i ett ytterläge för åstadkomma en ledseparation, vilken möjliggör en ökad ledrrörlighet. Patientens besvär kommer oftast på grund av att kroppen tvingas kompensera för en nedsatt rörlighet. Ryggskott, ischias och nackspärr är vanliga tillstånd naprapat-/kiropraktisk behandling ger goda resultat med.

Kotknackeri kallar en del detta. Kärt barn har många namn.

Men naturligtvis flyttar man inte på några kotor.

Det man vill skapa är endast en ökad ledrörlighet och med detta ett mer fungerande nervsystem.

Men våra kroppar är oerhört sinnrika, så effekten av manipulationsbehandling slutar aldrig att imponera på mig trots att jag arbetat i över 30 år.

Förklaringen till detta tror jag beror på att man får en påverkan på nervsystemet via ryggraden och en direktkontakt med hjärnans kontrollsystem. Kroppen har oerhört unika reflexsystem som påverkas av rädsla och smärta. Detta kan brytas med manipulationsbehandling.

Vad är det som låter vid en behandling?

Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.