Normalisering av skyddsreflexer

Vid behov normaliseras skyddsreflexer som blivit kontraproduktiva (uppreglerade skyddsreflexer). Det är viktigt eftersom de kan leda till att smärttillstånd uppstår eller förvärras, de skapar spänningar och stör koordination.

De uppreglerade skyddsreflexerna neutraliseras genom att vi använder stimuli som skapar en motsatt signal till reflexen, t ex genom att låta dig göra rörelser som är motsatsen till reflexen, mot ett motstånd som hastigt släpps. Nyckelställen palperas för att se vilka rörelser som behövs bäst. Efteråt testar vi igen för att se att reflexen neutraliserats.

Metoden bygger på den senaste forskningen om kronisk smärta, sensitisering och smärtmodulering. Evidensbasen utgörs idag av ca 450 studier.