Ont insida knä

Vilka är symptomen?

Värk, smärta, svullnad och palpationsömhet insida knä.

Vad är den bakomliggande orsaken till symptomen?

Det kan finnas flera bakomliggande faktorer till ont insida knä, till exempel:

  • nedsatt bålstabilitet
  • nedsatt funktion i bäckenleder
  • störd nervfunktion från ryggen till insida knä
  • nedsatt funktion i vad/fot

Med en bra bedömning av ovanstående orsaker kan man hitta rätt behandling och lämplig rehabilitering för att smärtan ska läka snabbast möjligt.